Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo-testowych upraw poletkowych soi.

Informacje o ogłoszeniu
 • Miejsce składania ofert: w siedzibie Lidera Konsorcjum Moja Soja – P.W. lechpol Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub przesyłką na adres: P.W. lechpol Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lechpol-szubin.pl. Na kopercie lub w tytule należy wpisać: ,,Oferta-poletka”
 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Andrzej Bąk, tel.: 606-476-207.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gospodarstwo Rolne Grocholin gmina Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie.
 • Termin składania ofert: do dnia 04.09.2018 r. do godz. 14.00.
Opis przedmiotu zamówienia
 • Cel zamówienia:
  Celem zamówienia jest świadczenie usług agrotechnicznych w poletkowych uprawach porównawczo-testowych różnych odmian soi.
  Poletkowe uprawy stanowią element operacji realizowanej przez Konsorcjum Moja Soja pt.: ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” wspartej finansowo w ramach działania ,,Współpraca”, PROW na lata 2014-2020.
 • Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac agrotechnicznych w uprawie soi na poletkach porównawczo-testowych polegających na:
 • siewie nasion soi
  ⦁ wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zastosowania herbicydów
  ⦁ nawożeniu nalistnym upraw soi
  ⦁ desykacja przed zbiorem
  ⦁ zbiorze kombajnowym upraw soi.
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo-testowych upraw poletkowych soi.

Informacje o ogłoszeniu
 • Miejsce składania ofert: w siedzibie Lidera Konsorcjum Moja Soja – P.W. lechpol Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub przesyłką na adres: P.W. lechpol Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lechpol-szubin.pl. Na kopercie lub w tytule należy wpisać: ,,Oferta-poletka”
 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Andrzej Bąk, tel.: 606-476-207.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gospodarstwo Rolne Grocholin gmina Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie.
 • Termin składania ofert: do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14.00.
Opis przedmiotu zamówienia
 • Cel zamówienia:
  Celem zamówienia jest świadczenie usług agrotechnicznych w poletkowych uprawach porównawczo-testowych różnych odmian soi.
  Poletkowe uprawy stanowią element operacji realizowanej przez Konsorcjum Moja Soja pt.: ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” wspartej finansowo w ramach działania ,,Współpraca”, PROW na lata 2014-2020.
 • Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac agrotechnicznych w uprawie soi na poletkach porównawczo-testowych polegających na:
 • siewie nasion soi
  ⦁ wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zastosowania herbicydów
  ⦁ nawożeniu nalistnym upraw soi
  ⦁ desykacja przed zbiorem
  ⦁ zbiorze kombajnowym upraw soi.
Czytaj dalej