Wyniki postępowania ofertowego, ogłoszonego dnia 27.08.2018 r. „Świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo – testowych upraw poletkowych soi”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez  Lidera Konsorcjum  Moja Soja informuję, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo – testowych upraw poletkowych soi wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki postępowania.

Ofertę przedstawiła i została wybraną do realizacji zamówienia firma  Eurofins Agroscience  Services  Sp. z o.o.   Kaźmierz ,  ul. Parkowa 6.  64 – 530  Kaźmierz