Zapytanie ofertowe

Konsorcjum Moja Soja ogłasza przyjmowanie ofert na wykonanie usługi ekstruzji nasion soi.

Termin składania ofert: 01.10.2018r.
Sposób składania ofert: pocztą elektroniczną na adres a. bak@lechpol-szubin.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: kierownik operacji Andrzej Bąk tel. 606476207.
Kategoria ogłoszenia: usługi.
Opis przedmiotu zamówienia.
Celem zamówienia jest świadczenie usługi ekstruzji dowiezionych nasion soi na potrzeby projektu ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach działania ,, Współpraca’’ – PROW 2014-2020.
Zapytanie dotyczy określenia wysokości zapłaty za ekstruzję 1 tony nasion soi dostarczonej przez rolnika do miejsca ekstruzji.
Oferta winna uwzględniać zapłatę za samą ekstruzję 1 tony nasion soi oraz zapłatę za ekstruzję wraz z niezbędnym oczyszczeniem 1 tony dostarczonych nasion.
Przewidywana ilość ekstrudowanej w ramach usługi nasion soi to 15 ton. Nasiona dostarczane w mniejszych partiach, w terminach wcześniej uzgodnionych.
Usługa ekstruzji dotyczy wyłącznie nasion dostarczonych przez rolnika objętego programem z zapewnieniem możliwości odbioru bezpośrednio po zakończeniu ekstruzji.
Korzystający z usługi ekstruzji rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne w miejscowościach:

  • Jędrzejewo, gmina Lubasz, woj. Wielkopolskie
  • Chlebno, gmina Łobżenica, woj. Wielkopolskie.