Zapytanie ofertowe

Konsorcjum Moja Soja ogłasza przyjmowanie ofert na odpłatne korzystanie z urządzeń w celu wykonania  ekstruzji nasion soi.

 

Termin składania ofert:   do dnia 25. 09. 2019 r.

Sposób składania ofert:
pocztą elektroniczną na adres: a.bak@lechpol-szubin.pl   lub  w formie pisemnej na adres:

P.W. lechpol Sp. z o. o.
89-200  Szubin
Ul. Jana Pawła II 36.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
kierownik operacji Andrzej Bąk tel. 606476207.

Kategoria ogłoszenia: odpłatne udostępnienie urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia.

Celem zamówienia jest świadczenie polegające na odpłatnym udostępnieniu urządzenia do ekstruzji dowiezionych nasion soi na potrzeby
projektu ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne
rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach działania ,, Współpraca’’ – PROW 2014-2020.
Zapytanie dotyczy określenia wysokości zapłaty za ekstruzję 1 tony nasion soi dostarczonej przez rolnika do miejsca ekstruzji.

Oferta winna uwzględniać zapłatę za samą ekstruzję 1 tony nasion soi oraz zapłatę za ekstruzję wraz z niezbędnym oczyszczeniem 1 tony dostarczonych nasion.
Przewidywana ilość ekstrudowanych  nasion soi to około 30 ton. Nasiona dostarczane w mniejszych partiach, w terminach wcześniej uzgodnionych.
Ekstruzja dotyczy wyłącznie nasion dostarczonych przez rolnika objętego programem z zapewnieniem możliwości odbioru bezpośrednio po zakończeniu ekstruzji.

Korzystający z ekstruzji rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne w miejscowościach:

  • Jędrzejewo, gmina Lubasz, woj. wielkopolskie
  • Chlebno, gmina Łobżenica, woj. wielkopolskie.