MOJA SOJA NA KRAJOWYCH DNIACH POLA MINIKOWO 2020

Dwudziestego czerwca br. rozpoczęły się w Minikowie Krajowe Dni Pola Minikowo 2020 organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat nad wydarzeniem objął Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który także w nim uczestniczył. Gościem honorowym był Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Na Krajowych Dniach Pola Minikowo 2020 gościł także dr Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięło udział wielu rolników, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, agencji i urzędów państwowych, firm związanych z rolnictwem, organizacji społecznych i zawodowych, naukowców, nauczycieli i wiele innych osób. Pierwszego dnia gości powitali dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie i prof. dr hab. Tomasz Topoliński, rektor UTP w Bydgoszczy, po czym głos zabrali Jan Krzysztof Ardanowski, Janusz Wojciechowski i Ryszard Kamiński. O godzinie 11:00 dostojni goście oraz zwiedzający udali się na poletka doświadczalne i w odwiedziny do licznych stoisk firmowych.

Jednym z odwiedzanych miejsc było stoisko firmy lechpol Sp. z o.o. z Szubina, lidera Konsorcjum MOJA SOJA, realizującego zakończoną już operację pt. „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”. Przedsięwzięcie przedstawił pan Andrzej Bąk, kierownik operacji. W spotkaniu uczestniczyli także rolnicy – członkowie Konsorcjum, pp. Janusz Cieszyński, Maciej Kazek, Adam Styczyński i Aleksander Tadych. Po krótkiej rozmowie gościom zaprezentowano poletka z różnymi odmianami soi. Objaśnień udzielała prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, koordynator projektu z ramienia UTP.

Poniżej załączamy link do tego wydarzenia:

https://youtu.be/Qw9dU0hdr2M

O MOJEJ SOI mówiono także podczas dwudniowej telekonferencji pt. „Przyszłość polskiego rolnictwa w dobie zmian klimatycznych, wyludniania wsi i troski o środowisko”, trwającej od 22 do 23 czerwca br., która była integralną częścią Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Drugi dzień konferencji nosił tytuł „Bezpieczeństwo białkowe kraju”. W drugim tego dnia panelu tematycznym „Soja w uprawie i żywieniu zwierząt”, pani prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik wygłosiła wykład pt. „Rezultaty projektu Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum MOJA SOJA”, natomiast dr hab. Piotr Dorszewski (KPODR w Minikowie) mówił o „Wieprzowinie bez GMO – doświadczenia kujawsko-pomorskich rolników i Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum MOJA SOJA”.

Linki do obu wystąpień umieszczone zostaną tutaj po pojawieniu się prezentacji na stronie internetowej Krajowych Dni Pola Minikowo 2020.

Opracowanie:

Andrzej Bąk (P.W. lechpol Sp. z .o.o.)

Ireneusz Kalka (P.W. lechpol Sp. z o.o.)

Piotr Dorszewski (KPODR w Minikowie)