PODSUMOWANIE OPERACJI

Konsorcjum  Moja Soja organizuje  dnia 21. listopada 2019 r.  w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie konferencję podsumowującą realizację operacji pod tytułem

,,  Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych ’’

 

Program konferencji:

Krajowy Dzień Soi

Dwudziestego szóstego sierpnia 2019 roku  w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w  Chrząstowie koło Nakła nad Notecią, odbył się tegoroczny Krajowy Dzień Soi.

W spotkaniu uczestniczył pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o szansach na zmniejszenie deficytu krajowego białka paszowego.

Natomiast pan prof. dr hab. Edward S. Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w  Słupi Wielkiej omówił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, a  pani mgr inż.  Beata Kaliska, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Po części konferencyjnej uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z doświadczeniami upraw poletkowych soi prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konsorcjum Moja Soja:

– P.W. Lechpol sp. z o.o. w Szubinie, lider Konsorcjum – reprezentowany przez panów: prezesa Eugeniusza Taraskę i kierownika operacji Andrzeja  Bąka,

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowany przez panią dr hab. inż. Annę Wenda-Piesik,

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentowany przez panią mgr inż. Lidię Lewandowską, zastępcę dyrektora ds. rozwoju doradztwa.

 

Pod adresem https://bydgoszcz.tvp.pl/44103501/zblizenia-26082019-g-1830 można obejrzeć program „Zbliżenia” realizowany przez TVP Bydgoszcz, z informacją o Krajowym Dniu Soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

 

Opracowanie: Andrzej Bąk, Piotr Dorszewski

Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 z wizytą u MOJEJ SOI

W Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (BIM 7-8/2019) ukazał się artykuł pt. „Komitet Monitorujący PROW 2014-2020”, w którym podsumowano XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się w Toruniu w dniach 25-26 czerwca 2019 roku pod przewodnictwem Pana dr. Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w MRiRW.

Pierwszego dnia omówiono stan realizacji Programu, natomiast w drugim dniu odbyła się m.in. wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Pana Ryszarda Błaszkiewicza w Rakowie – uczestnika Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Rolnictwa, będącego członkiem Konsorcjum MOJA SOJA. Konsorcjum tworzą: lechpol Sp. z o.o. z Szubina, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Minikowa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy oraz 5 rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, pp. Ryszard Błaszkiewicz, Janusz Cieszyński, Maciej Kazek, Adam Styczyński i Aleksander Tadych. W Ich gospodarstwach prowadzone są prace nad uprawą odmian soi niemodyfikowanej genetycznie (non-GMO) przydatnych w polskich warunkach glebowo-klimatycznych i wykorzystaniem uzdatnionych nasion tej rośliny w żywieniu świń i bydła.

W gospodarstwie odwiedzonym przez Komitet Monitorujący, które jest dużym producentem polskiej wieprzowiny, prowadzony jest chów świń w cyklu zamkniętym. Obecnie w żywieniu trzody chlewnej zrezygnowano z poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO na korzyść ekstrudowanych pełnych nasion soi, które pochodzą z własnego pola Gospodarza, i które są w gospodarstwie uszlachetniane poprzez ekstruzję (proces barotermiczny poprawiający właściwości odżywcze paszy) za pomocą własnego ekstrudera zakupionego ze wsparciem z PROW 2014-2020. Gospodarstwo Pana Ryszarda Błaszkiewicza należy do gospodarstw, które reprezentowały podczas studyjnej wizyty dobre praktyki związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z treścią całego Biuletynu Informacyjnego Ministerstwa 7-8/2019 można zapoznać się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bim-2019-r.

Natomiast z treścią samego artykułu pt. „Komitet Monitorujący PROW 2014-2020” można zapoznać się także w tej sekcji naszej strony internetowej.

Komitet Monitorujący PROW 2014-2020

Opracował: Piotr Dorszewski