Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 z wizytą u MOJEJ SOI

W Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (BIM 7-8/2019) ukazał się artykuł pt. „Komitet Monitorujący PROW 2014-2020”, w którym podsumowano XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się w Toruniu w dniach 25-26 czerwca 2019 roku pod przewodnictwem Pana dr. Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w MRiRW.

Pierwszego dnia omówiono stan realizacji Programu, natomiast w drugim dniu odbyła się m.in. wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Pana Ryszarda Błaszkiewicza w Rakowie – uczestnika Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Rolnictwa, będącego członkiem Konsorcjum MOJA SOJA. Konsorcjum tworzą: lechpol Sp. z o.o. z Szubina, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Minikowa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy oraz 5 rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, pp. Ryszard Błaszkiewicz, Janusz Cieszyński, Maciej Kazek, Adam Styczyński i Aleksander Tadych. W Ich gospodarstwach prowadzone są prace nad uprawą odmian soi niemodyfikowanej genetycznie (non-GMO) przydatnych w polskich warunkach glebowo-klimatycznych i wykorzystaniem uzdatnionych nasion tej rośliny w żywieniu świń i bydła.

W gospodarstwie odwiedzonym przez Komitet Monitorujący, które jest dużym producentem polskiej wieprzowiny, prowadzony jest chów świń w cyklu zamkniętym. Obecnie w żywieniu trzody chlewnej zrezygnowano z poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO na korzyść ekstrudowanych pełnych nasion soi, które pochodzą z własnego pola Gospodarza, i które są w gospodarstwie uszlachetniane poprzez ekstruzję (proces barotermiczny poprawiający właściwości odżywcze paszy) za pomocą własnego ekstrudera zakupionego ze wsparciem z PROW 2014-2020. Gospodarstwo Pana Ryszarda Błaszkiewicza należy do gospodarstw, które reprezentowały podczas studyjnej wizyty dobre praktyki związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z treścią całego Biuletynu Informacyjnego Ministerstwa 7-8/2019 można zapoznać się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bim-2019-r.

Natomiast z treścią samego artykułu pt. „Komitet Monitorujący PROW 2014-2020” można zapoznać się także w tej sekcji naszej strony internetowej.

Komitet Monitorujący PROW 2014-2020

Opracował: Piotr Dorszewski