Krajowy Dzień Soi

Dwudziestego szóstego sierpnia 2019 roku  w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w  Chrząstowie koło Nakła nad Notecią, odbył się tegoroczny Krajowy Dzień Soi.

W spotkaniu uczestniczył pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o szansach na zmniejszenie deficytu krajowego białka paszowego.

Natomiast pan prof. dr hab. Edward S. Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w  Słupi Wielkiej omówił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, a  pani mgr inż.  Beata Kaliska, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Po części konferencyjnej uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z doświadczeniami upraw poletkowych soi prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konsorcjum Moja Soja:

– P.W. Lechpol sp. z o.o. w Szubinie, lider Konsorcjum – reprezentowany przez panów: prezesa Eugeniusza Taraskę i kierownika operacji Andrzeja  Bąka,

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowany przez panią dr hab. inż. Annę Wenda-Piesik,

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentowany przez panią mgr inż. Lidię Lewandowską, zastępcę dyrektora ds. rozwoju doradztwa.

 

Pod adresem https://bydgoszcz.tvp.pl/44103501/zblizenia-26082019-g-1830 można obejrzeć program „Zbliżenia” realizowany przez TVP Bydgoszcz, z informacją o Krajowym Dniu Soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

 

Opracowanie: Andrzej Bąk, Piotr Dorszewski