Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW. W drugim dniu posiedzenia odbyto wizytę studyjną w gospodarstwie jednego z członków konsorcjum Moja Soja, pana Ryszarda Błaszkiewicza. Cel działania grupy, osiągane efekty oraz pojawiające się w trakcie jej funkcjonowania problemy prezentowali: Ryszard Błaszkiewicz (właściciel gospodarstwa w którym odbyła się prezentacja), dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik prof. UTP (przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego), Wioleta Szynalska oraz Marcin Skrok (przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia:

Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku

Fot. 1 Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku. Autor Wioleta Szynalska

 

 

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 5 Prezentacja soi z ubiegłorocznych zbiorów. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

 

 

_______________________________________________

Więcej informacji na temat innowacji na obszarach wiejskich oraz grup operacyjnych znajdziecie na stronach:

kpodr.pl

poradnikrolniczy.pl