Spotkanie Konsorcjum Moja Soja w Minikowie podczas Targów AGRO-TECH

Dnia 30 czerwca 2018 r. podczas pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Rolno – Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie, odbyło się spotkanie organizacyjne członków Konsorcjum Moja Soja.

Organizującym i zapraszającym był członek Konsorcjum, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem spotkania było między innymi omówienie spraw związanych z realizacją operacji ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych.”

Poza członkami Konsorcjum w spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceminister Ryszard Zarudzki oraz uczestnicy pilotażowego programu ,,Kujawsko-Pomorska wieprzowina, Tucz bez GMO”

Wiceminister Ryszard Zarudzki pogratulował uczestnikom Konsorcjum Moja Soja zakwalifikowania się do dofinansowania projektu w ramach PROW 2014-2020, działania Współpraca oraz potwierdził celowość utworzenia grupy w zakresie badań, upowszechniania uprawy i skarmiania soi bez GMO.

W dalszej części uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat możliwości współpracy pomiędzy konsorcjum Moja Soja a rolnikami, członkami grupy ,,Kujawsko-Pomorska wieprzowina – Tucz bez GMO.’’
Kierownik operacji Andrzej Bąk omówił bieżące sprawy organizacyjne. Przekazał członkom Konsorcjum dokumenty dotyczące Konsorcjum oraz podpisane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowy o dofinansowaniu działalności grupy operacyjnej.
Następnie, podczas oficjalnego otwarcia XII Międzynarodowych Targów Rolno – Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki wręczył członkom Konsorcjum Moja Soja tablice informacyjne, dotyczące wsparcia finansowego prowadzonych w ramach operacji innowacyjnych rozwiązań.

Dodaj komentarz