MOJA SOJA na VI Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej

Jedenastego października 2019 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się VI Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej.

Podczas panelu pt. „Produkcja roślinna i zwierzęca” jednym z poruszanych zagadnień były rośliny białkowe w Polsce i szanse uniezależnienia się od importowanej soi oraz wykorzystanie w gospodarstwach ekstruderów w celu uzdatnienia nasion soi do skarmiania. Prelegentami byli w kolejności wystąpień: dr hab. Maciej Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i dr hab. Piotr Dorszewski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy referent przedstawił problematykę związaną z zastosowaniem dodatków mikrobiologicznych w konserwacji m.in. poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Drugi mówca zarysował aktualny stan na rynku rzepaku i pasz rzepakowych. Natomiast przedstawiciel KPODR zaprezentował wyniki działania Grupy Operacyjnej EPI – Konsorcjum Moja Soja, realizującej Działanie 16 WSPÓŁPRACA PROW 2016-2020,
Nr Umowy 00003.DDD.6509.00029.2017.02 pt. „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”. Ponadto w panelu uczestniczyli: pan Andrzej Bąk, kierownik Operacji z ramienia firmy lechpol Sp. z o.o. z Szubina, pani prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, która w projekcie czuwa nad zadaniami uprawowymi oraz panowie Ryszard Błaszkiewicz i Janusz Cieszyński – rolnicy, członkowie Konsorcjum uprawiający soję, ją ekstrudujący za pomocą własnych ekstruderów i skarmiający tucznikami.

 

Miło nam poinformować, że jeden z członków Konsorcjum MOJA SOJA, pan Ryszard Błaszkiewicz, zdobył tytuł Rolnika Roku 2019 w kategorii gospodarstw do 100 ha. 

 

Pod adresami: https://www.kpodr.pl/podsumowanie-konkursu-agroliga-2019-etap-wojewodzki-ii-edycja/ oraz https://pomorska.pl/vi-forum-rolnicze-gazety-pomorskiej-zapis-relacji-na-zywo/ i https://pomorska.pl/rolnik-roku-2019-w-gospodarstwie-ryszard-blaszkiewicza-z-rakowa-zdjecia/ar/c8-14501393 można obejrzeć fotorelacje z VI Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, zapoznać się z programem tego przedsięwzięcia oraz zajrzeć do gospodarstwa pana Ryszarda Błaszkiewicza.

 

Opracowanie: Piotr Dorszewski

 

Prezentacja na str. int.

 

 

fot. Marzena Zwiewka

Konferencja Agri Innovation Summit 2019

Normandia – Lisieux, Francja

 

Kolejny szczyt AGRI Innonation odbył się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Lisieux i był współorganizowany przez francuskie ministerstwo rolnictwa i żywności, stowarzyszenie Régions de France, region Normandii, sieć EPI-AGRI i Komisję Europejską. Zgromadził ponad 300 przedstawicieli projektów EIP-AGRI z całej Europy, a także lokalnych uczestników programów i ekspertów.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy  Lechpol – lidera konsorcjum ,,Moja Soja‘’ – kierownik operacji Andrzej Bąk.

Konsorcjum aktualnie realizujące projekt: ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” była jedną z grup EPI zaangażowanych w stosowanie w rolnictwie innowacyjnych rozwiązań.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń płynących z interaktywnych podejść promowanych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji EIP-AGRI

Uczestnicy spotkania skupili się między innymi na wkładzie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w rozwoju produktywności i zrównoważonego rolnictwa oraz jego roli w przechodzeniu na agroekologię.

Podczas dyskusji panelowych, warsztatów oraz wizyt w terenie, omówiono i zanalizowano różne zagadnienia, między innymi takie jak:

  • systemy produkcyjne umożliwiające zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • integracja agroekologii w łańcuchu wartości
  • zmniejszenie nakładów w celu zwiększenia autonomii gospodarstw
  • wspieranie wymiany wiedzy, współtworzenie i rozpowszechnianie innowacji na wszystkich poziomach

Podczas seminarium prezentowane były projekty realizowane w różnych europejskich krajach. Stanowiły one przedmiot prezentacji oraz analizy efektywności ich oddziaływania zarówno na realizujące je gospodarstwa rolne jak i możliwości upowszechnienia w danym kraju i poza jego granicami.

Konferencja poza możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych rozwiązań była dla uczestników szansą nawiązania kontaktów mogących stanowić podstawę długofalowej współpracy na rzecz proekologicznego, innowacyjnego rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

Andrzej  Bąk

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW. W drugim dniu posiedzenia odbyto wizytę studyjną w gospodarstwie jednego z członków konsorcjum Moja Soja, pana Ryszarda Błaszkiewicza. Cel działania grupy, osiągane efekty oraz pojawiające się w trakcie jej funkcjonowania problemy prezentowali: Ryszard Błaszkiewicz (właściciel gospodarstwa w którym odbyła się prezentacja), dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik prof. UTP (przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego), Wioleta Szynalska oraz Marcin Skrok (przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia:

Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku

Fot. 1 Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku. Autor Wioleta Szynalska

 

 

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 5 Prezentacja soi z ubiegłorocznych zbiorów. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

 

 

_______________________________________________

Więcej informacji na temat innowacji na obszarach wiejskich oraz grup operacyjnych znajdziecie na stronach:

kpodr.pl

poradnikrolniczy.pl