Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW. W drugim dniu posiedzenia odbyto wizytę studyjną w gospodarstwie jednego z członków konsorcjum Moja Soja, pana Ryszarda Błaszkiewicza. Cel działania grupy, osiągane efekty oraz pojawiające się w trakcie jej funkcjonowania problemy prezentowali: Ryszard Błaszkiewicz (właściciel gospodarstwa w którym odbyła się prezentacja), dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik prof. UTP (przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego), Wioleta Szynalska oraz Marcin Skrok (przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia:

Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku

Fot. 1 Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku. Autor Wioleta Szynalska

 

 

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 5 Prezentacja soi z ubiegłorocznych zbiorów. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

 

 

_______________________________________________

Więcej informacji na temat innowacji na obszarach wiejskich oraz grup operacyjnych znajdziecie na stronach:

kpodr.pl

poradnikrolniczy.pl

 

 

Konferencja w Strzelnie

Wykorzystanie krajowych źródeł białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego było tematem spotkania rolników zorganizowanego 16 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strzelnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika z tej miejscowości. Sesji przewodniczył dr Ryszard Stanek, prezes Klubu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednego z członków Grupy Operacyjnej MOJA SOJA: dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz dr hab. Piotr Dorszewski, główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich.

Pan Ryszard Kamiński zaprezentował doświadczenia KPODR w tworzeniu łańcucha od pola do stołu z wykorzystaniem krajowych źródeł białka. Słuchacze byli zainteresowani przedstawioną tematyką, zwłaszcza w kontekście udziału rolników w programach wspieranych finansowo przez różne instytucje unijne i krajowe.

Pan Piotr Dorszewski przedstawił działalność Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Rolnictwie (GO EPI), która powołała w ubiegłym roku Konsorcjum MOJA SOJA, którego członkami są Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol Sp. z o.o. z Szubina (lider konsorcjum), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i 5 rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Prelegent zaprezentował historię powstania GO i konsorcjum, cele działania oraz trwające aktualnie prace nad uprawą soi niemodyfikowanej genetycznie (nGMO) w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim oraz wykorzystaniem jej nasion ekstrudowanych w żywieniu inwentarza żywego. Słuchacze interesowali się zagadnieniem ekstruzji oraz tworzeniem grup operacyjnych i konsorcjów. Na pytania odpowiadali Ryszard Kamiński i Piotr Dorszewski, zapraszając wszystkich obecnych do współpracy.

Spotkanie zakończyło się dyskusją poprowadzoną przez Panów Ryszarda Kamińskiego i Ryszarda Stanka. Zwrócili oni uwagę na szerokie zainteresowanie rolników prezentowaną tematyką wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt jako alternatywy do importowanych źródeł białka, zwłaszcza poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Opracował:
Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo

Spotkanie na rzecz innowacji

Dnia 4. września 2018 roku firma P.W. lechpol Sp. z o.o. Lider Konsorcjum Moja Soja gościła w swej siedzibie w Szubinie uczestników wyjazdu studyjnego, realizowanego w ramach operacji pt.: ,,Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie lubuskim na przykładzie dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego.”

Czytaj dalej