Zapytanie ofertowe

Konsorcjum Moja Soja ogłasza przyjmowanie ofert na odpłatne korzystanie z urządzeń w celu wykonania  ekstruzji nasion soi.

 

Termin składania ofert:   do dnia 25. 09. 2019 r.

Sposób składania ofert:
pocztą elektroniczną na adres: a.bak@lechpol-szubin.pl   lub  w formie pisemnej na adres:

P.W. lechpol Sp. z o. o.
89-200  Szubin
Ul. Jana Pawła II 36.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
kierownik operacji Andrzej Bąk tel. 606476207.

Kategoria ogłoszenia: odpłatne udostępnienie urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia.

Celem zamówienia jest świadczenie polegające na odpłatnym udostępnieniu urządzenia do ekstruzji dowiezionych nasion soi na potrzeby
projektu ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne
rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach działania ,, Współpraca’’ – PROW 2014-2020.
Zapytanie dotyczy określenia wysokości zapłaty za ekstruzję 1 tony nasion soi dostarczonej przez rolnika do miejsca ekstruzji.

Oferta winna uwzględniać zapłatę za samą ekstruzję 1 tony nasion soi oraz zapłatę za ekstruzję wraz z niezbędnym oczyszczeniem 1 tony dostarczonych nasion.
Przewidywana ilość ekstrudowanych  nasion soi to około 30 ton. Nasiona dostarczane w mniejszych partiach, w terminach wcześniej uzgodnionych.
Ekstruzja dotyczy wyłącznie nasion dostarczonych przez rolnika objętego programem z zapewnieniem możliwości odbioru bezpośrednio po zakończeniu ekstruzji.

Korzystający z ekstruzji rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne w miejscowościach:

  • Jędrzejewo, gmina Lubasz, woj. wielkopolskie
  • Chlebno, gmina Łobżenica, woj. wielkopolskie.

Krajowy Dzień Soi

Dwudziestego szóstego sierpnia 2019 roku  w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w  Chrząstowie koło Nakła nad Notecią, odbył się tegoroczny Krajowy Dzień Soi.

W spotkaniu uczestniczył pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o szansach na zmniejszenie deficytu krajowego białka paszowego.

Natomiast pan prof. dr hab. Edward S. Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w  Słupi Wielkiej omówił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, a  pani mgr inż.  Beata Kaliska, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Po części konferencyjnej uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z doświadczeniami upraw poletkowych soi prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konsorcjum Moja Soja:

– P.W. Lechpol sp. z o.o. w Szubinie, lider Konsorcjum – reprezentowany przez panów: prezesa Eugeniusza Taraskę i kierownika operacji Andrzeja  Bąka,

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowany przez panią dr hab. inż. Annę Wenda-Piesik,

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentowany przez panią mgr inż. Lidię Lewandowską, zastępcę dyrektora ds. rozwoju doradztwa.

 

Pod adresem https://bydgoszcz.tvp.pl/44103501/zblizenia-26082019-g-1830 można obejrzeć program „Zbliżenia” realizowany przez TVP Bydgoszcz, z informacją o Krajowym Dniu Soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

 

Opracowanie: Andrzej Bąk, Piotr Dorszewski