Spotkanie na rzecz innowacji

Dnia 4. września 2018 roku firma P.W. lechpol Sp. z o.o. Lider Konsorcjum Moja Soja gościła w swej siedzibie w Szubinie uczestników wyjazdu studyjnego, realizowanego w ramach operacji pt.: ,,Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie lubuskim na przykładzie dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego.” Organizatorem studyjnego wyjazdu był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy województwa lubuskiego zainteresowani uprawą soi oraz pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Na przykładzie powstałej w województwie kujawsko – pomorskim grupy operacyjnej realizującej w ramach działania ,,Współpraca’’ projekt pt.: ,,Soja w województwie kujawsko–pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych,” uczestnicy spotkania zamierzali poznać mechanizmy tworzenia i skutecznego działania grupy EPI.

Przybyłych do siedziby firmy lechpol w Szubinie uczestników studyjnego wyjazdu powitał z-ca dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pan Marek Witkowski oraz kierownik konsorcjum „Moja Soja” Pan Andrzej Bąk.

Gospodarz spotkania Prezes Zarządu P. W. lechpol Sp. z o.o. pan Eugeniusz Taraska po powitaniu zapoznał przybyłych gości z historią powstania firmy lechpol oraz przybliżył jej bieżącą działalność z uwzględnieniem procesu tworzenia i działalności Konsorcjum Moja Soja. Prezentację obrazująca profil i zakres działania firmy oraz prowadzone porównawczo-testowe poletka uprawowe przedstawił pracownik P.W. lechpol, dyrektor Działu Nasiennego Pan Wojciech Raatz.

W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr hab. inż. Piotra Dorszewskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, który mówił o budowie porozumień o współpracy, powiązaniach kooperacyjnych i integracji podmiotów na rzecz powołania grupy operacyjnej EPI.

Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy omówiła sprawy związane z tworzeniem grup wwystąpieniu pt.: ,, Zakładanie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI dobre praktyki z woj. Kujawsko-pomorskiego na przykładzie grupy MOJA SOJA. Ponadto Pani Profesor zaprezentowała wyniki 4-letnich badań około 20 odmian soi prowadzonych na poletkach Uniwersytetu Przyrodniczego i Gospodarstwa firmy lechpol w Grocholinie. Omówiła najważniejsze zagadnienia związane z uprawą soi z uwzględnieniem cech odmianowych i warunków klimatyczno-glebowych.

Broker innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pan Aleksander Bomberski omówił rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Współpraca”

Po dyskusji uczestnicy spotkania udali się do Gospodarstwa Rolnego Grocholin , gdzie Prezes firmy lechpol Pan Eugeniusz Taraska oraz Agronom Pan Jakub Fifer zaprezentowali prowadzone w bieżącym roku porównawczo-testowe uprawy poletkowe różnych odmian soi.