Krajowe białko roślinne

Przedstawiciel Lidera Konsorcjum „Moja Soja” kierownik operacji Andrzej Bąk uczestniczył dnia 31 sierpnia 2018 roku w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim.

 Spotkanie miało miejsce w Golubiu Dobrzyniu, zaś gospodarzem spotkania była firma GOLPASZ S.A. z Golubia Dobrzynia. Uczestniczącą w spotkaniu kilkunastoosobową grupę stanowili przedstawiciele krajowych firm paszowych oraz podmiotów związanych z krajowym rynkiem zbożowo – paszowym i hodowlanym. Na wstępie Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski zaprezentował stanowisko Ministerstwa w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego kraju, w kontekście zabezpieczenia wzrostu podaży krajowego białka roślinnego, celem ograniczania stosowania w żywieniu zwierząt importowanej genetycznie modyfikowanej śruty sojowej.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zgodzili się co do słuszności kierunków planowanych przez Ministerstwo działań. Przedstawiciele firm paszowych oraz związanych z ich działalnością podmiotów gospodarczych i organizacji rolniczych zgłaszali potrzebę uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej branży oraz wprowadzania planowanych zmian stopniowo, jednocześnie na bieżąco monitorując skutki ich wprowadzania. Zgłaszano liczne zagrożenia związane z radykalnym ograniczeniem importu śruty sojowej oraz konieczność podejmowania przez Ministerstwo Rolnictwa działań stymulujących wzrost powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych w Polsce, w tym soi. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel firmy P.W. lechpol wskazał jako przykład wychodzący naprzeciw tym zamierzeniom aktualną realizację przez Konsorcjum „Moja Soja” (współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) projektu weryfikującego opłacalność uprawy i skarmiania soi w wybranych gospodarstwach rolnych województw: kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego

Minister Krzysztof Ardanowski oraz pozostali uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę kontynuacji dalszych spotkań i rozmów zmierzających do przyjęcia rozwiązań optymalnych dla rozwoju polskiego rolnictwa.