Konferencja w Strzelnie

Wykorzystanie krajowych źródeł białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego było tematem spotkania rolników zorganizowanego 16 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strzelnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika z tej miejscowości. Sesji przewodniczył dr Ryszard Stanek, prezes Klubu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednego z członków Grupy Operacyjnej MOJA SOJA: dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz dr hab. Piotr Dorszewski, główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich.

Pan Ryszard Kamiński zaprezentował doświadczenia KPODR w tworzeniu łańcucha od pola do stołu z wykorzystaniem krajowych źródeł białka. Słuchacze byli zainteresowani przedstawioną tematyką, zwłaszcza w kontekście udziału rolników w programach wspieranych finansowo przez różne instytucje unijne i krajowe.

Pan Piotr Dorszewski przedstawił działalność Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Rolnictwie (GO EPI), która powołała w ubiegłym roku Konsorcjum MOJA SOJA, którego członkami są Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol Sp. z o.o. z Szubina (lider konsorcjum), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i 5 rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Prelegent zaprezentował historię powstania GO i konsorcjum, cele działania oraz trwające aktualnie prace nad uprawą soi niemodyfikowanej genetycznie (nGMO) w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim oraz wykorzystaniem jej nasion ekstrudowanych w żywieniu inwentarza żywego. Słuchacze interesowali się zagadnieniem ekstruzji oraz tworzeniem grup operacyjnych i konsorcjów. Na pytania odpowiadali Ryszard Kamiński i Piotr Dorszewski, zapraszając wszystkich obecnych do współpracy.

Spotkanie zakończyło się dyskusją poprowadzoną przez Panów Ryszarda Kamińskiego i Ryszarda Stanka. Zwrócili oni uwagę na szerokie zainteresowanie rolników prezentowaną tematyką wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt jako alternatywy do importowanych źródeł białka, zwłaszcza poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Opracował:
Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo