Przyjmowanie ofert na dostawę materiału siewnego soi, herbicydów oraz stymulatora wzrostu, stosowanych w uprawie soi.

Konsorcjum  ,,Moja Soja’’ ogłasza przyjmowanie ofert na dostawę materiału siewnego soi, herbicydów oraz stymulatora wzrostu, stosowanych w uprawie soi.
Termin składania ofert:  do dnia 08.03.2019 r
Sposób składania ofert:  pocztą elektroniczną na adres:   a.bak@lechpol-szubin.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: kierownik operacji Andrzej  Bąk   tel. 606476207.

Celem ogłoszenia jest ustalenie ceny i warunków zakupu nasion soi oraz herbicydów i stymulatora wzrostu na potrzeby realizacji projektu ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach działania ,, Współpraca’’ – PROW 2014-2020.
Zapytanie dotyczy określenia ceny zapłaty za jednostkę produktów wymienionych w zapytaniu oraz określenie warunków dostawy i zapłaty.
Docelowymi nabywcami produktów są rolnicy, członkowie Konsorcjum, realizujący projekt, którego elementem jest uprawa w 5-ciu gospodarstwach rolnych soi. Rolnicy będą dokonywali zapłaty za zakupione produkty.

  1. Materiał siewny, nasiona soi: odmiany, planowane ilości zakupu.

Odmiana Mayrika  C1- 2500 kg w opakowaniach 500 kg

Odmiana Obelix C1- 90 j.s.

Nasiona niezainokulowane, posiadające świadectwo kwalifikacji.

  1. Inokulant – HiStick – Soya:

zakup 100 saszetek po 0,4 kg

  1. Herbicydy:

Corum 502,4 SL  –  70 litrów

Sencor  Liquid 600 S.C. – 28 litrów

Agril S 100 EC – 20 litrów

Fusilade Forte 150 EC 250 ml  –  30 litrów

  1. Stymulator wzrostu:

Fylloton – 50 litrów.

Wskazane, planowane ilości zakupów mogą ulec zmianie.

Planowany termin dokonania zakupów: kwiecień – czerwiec 2019r.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.