Przyjmowanie ofert na dostawę, herbicydu Plateen 41.5 WG

Konsorcjum ,,Moja Soja’’ ogłasza przyjmowanie ofert na dostawę herbicydu Plateen  41.5 WG

Termin składania ofert:  do dnia 25.03.2019 r.

Sposób składania ofert:  pocztą elektroniczną na adres: a.bak@lechpol-szubin.pl
lub w formie papierowej na adres: P.W. lechpol sp. z o.o. ul Jana Pawła II  36. 89- 200  Szubin.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: kierownik operacji Andrzej  Bąk   tel. 606476207.

Celem ogłoszenia jest ustalenie ceny i warunków zakupu herbicydu na potrzeby realizacji projektu „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach działania „Współpraca” – PROW 2014-2020.

Zapytanie dotyczy określenia ceny zapłaty za jednostkę produktu wymienionego w zapytaniu oraz określenie warunków dostawy i zapłaty.

Docelowymi nabywcami produktu są rolnicy, członkowie Konsorcjum, realizujący projekt, którego elementem jest uprawa w 5-ciu gospodarstwach rolnych soi. Rolnicy będą dokonywali zapłaty za zakupione produkty na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury.

Szacowana ilość zakupu:  50 kg.