POLETKOWE UPRAWY SOI

Firma Lechpol – lider Konsorcjum  ,,Moja  Soja’’ dn.  04. czerwca 2019 r. gościła właściciela firmy z Wielkiej Brytanii, produkującej inokulant (zaprawę nasion) stosowany w uprawie soi, Pana Dr. Bruce Knight oraz dr. inż. Ryszarda Bandurowskiego.

Celem wizyty była ocena skuteczności preparatu – zaprawy nasion soi LIQUIFiX MC – TM Glycine zastosowanego na poletkach testowych prowadzonych  przez firmę Lechpol w ramach projektu ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, w miejscowości Tupadły.

W spotkaniu ze strony firmy Lechpol uczestniczyli: Prezes Lechpol Eugeniusz Taraska oraz dyrektorzy działów związanych z uprawami polowymi i poletkowymi: Szymon  Taraska,  Ireneusz  Kalka,  Wojciech Raatz.

Prezentacji dotychczasowych efektów zastosowanego w soi  inokulanta na uprawach poletkowych dokonał prowadzący poletkowe uprawy, agronom Jakub  Fifer. W spotkaniu uczestniczył również kierownik realizowanej w ramach PROW operacji  Andrzej Bąk.

Zarówno podczas rozmów w siedzibie firmy Lechpol w Szubinie jak i podczas lustracji upraw poletkowych w Tupadłach dokonano oceny dotychczasowych efektów  zastosowanych w bieżącym roku inokulantów , jak również omówiono możliwości współpracy w tym zakresie w przyszłości.

Testowanie dotychczas nie stosowanego w Polsce preparatu w uprawie soi ma na celu weryfikację jego przydatności w konkretnych warunkach klimatyczno – glebowych pod kątem wpływu na wzrost plonu nasion soi a tym samym uzyskany  przez rolnika efekt ekonomiczny. Ostateczne, poletkowe wyniki zostaną opublikowane po zbiorach,  w opracowaniu podsumowującym plony poszczególnych odmian soi.

Andrzej Bąk